eBooks                                                                                                                        updated on 12/06/2012  04:55 PM
 
Thơ Hồng Kiều

Tác già: Phan Mạnh Danh
 

pdf
(2.2M)

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích.

(Văn bản digitized)

  Nho Y Nguyễn Đình Chiểu

Tác giả: BS Trần Văn Tích

pdf
(6M)


Sách biên khảo của BS Trần Văn Tích, An Tiêm Paris ấn hành (1993), nay đã tuyệt bản.

BS Trần Văn Tích sinh năm 1932, tốt nghiệp Y Khoa năm 1962 tại Sàigòn, đã từng cộng tác với tạp chí Bách Khoa, Phương Đông (trước 1975) và các tạp chí hải ngoại - Làng Văn, Văn Học, Văn Xã, Văn Lang, Độc Lập, Việt Nam Tự Do - biên tập viên tờ Flüchtlingsforum của cơ quan Hồng Thập Tự Đức. Tác giả hiện trú ngụ ở CHLB Đức từ năm 1984.

Cám ơn Bác Sĩ Trần văn Tích cho phép chúng tôi chuyển  Biên Khảo quí giá này qua dạng e-book, và cho phép chúng tôi đưa sách lên mạng Internet ở website Han-Nom.org để phổ biến tác phẩm đến độc giả toàn thế giới.
 

(Văn bản scanned từ sách in)

   

Văn Sử Y Dược Trong Truyện Chường Kim Dung


Tác giả:  BS Trần Văn Tích

 

pdf
(8.8M)

 

Sách Biên Khảo, Thanh Văn (Hoa Kỳ) xuất bản (1995).

Đây là tác phẩm phê bình văn học, sử học, y học, dược học về các nhân vật, tình tiết, sử liệu trong truyện chưởng Kim Dung.

Tác giả BS Trần Văn Tích ( xem tiểu sử ở trên ) với kiến văn quảng bác, văn phong dí dỏm sẽ cho người đọc biết Khưu Xử Cơ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung (Anh Hùng Xạ Điêu), Trần Viên Viên (Lộc Đỉnh Ký) là ai trong lịch sử, gốc gác bài thơ Hiệp Khách Hành (Hiệp Khách Hành), nhạc sử khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ (Tiếu Ngạo Giang Hồ ) và vô số những dữ kiện thú vị khác cho những ai thích đọc chưởng Kim Dung.

Cám ơn Bác Sĩ Trần văn Tích cho phép chúng tôi đưa quyển sách lên mạng Internet ở website Han-Nom.org.

(Văn bản scanned từ sách in )

 


Aperçu sur la Poésie Vietnamienne de la Décade Pré-Révolutionnaire

Tác giả: Dương Đình Khuê, Nicole Louis-Hénard

 

pdf
(1.3M)

doc
(400K)


GS Lê Văn Đặng hiệu đính

Văn bản khảo luận viết bằng tiếng Pháp. Thơ trích dẫn có bản dịch tiếng Pháp.

Lược khảo thi ca tiếng Việt tiền chiến, trích dẫn và phê bình thơ Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Nguyễn Giang, Quách Tấn, Đông Hồ, Thế Lữ, Tú Mỡ, Thái Can, Leiba, T.T.KH, Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Nguyễn Nhược Pháp, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Chế Lan Viên, Nguyễn Vỹ.

(Văn bản digitized )

  La Literature Populaire Vietnamienne

Tác giả: Dương Đình Khuê

pdf
(1.3M)


Sách Khảo Luận Văn Chương Bình Dân viết bằng tiếng Pháp, 379 trang, xuất bản năm 1968 tại Sàigòn. Không rõ tên Nhà Xuất Bản. Sách đã được dịch ra tiếng Anh với nhan đề "The Vietnamese Folk Literature", Gateway Press xuất bản năm 1988.

Sách trích dẫn 344 câu ca dao tục ngữ (chữ quốc ngữ, có bản dịch tiếng Pháp), chuyện đời xưa, gia huấn ca, chuyện giải buồn, chuyện tình cảm, chuyện thông tục  (tất cả các loại chuyện chỉ có bản dịch tiếng Pháp ).

(Văn bản digitized)

   

Văn Chương An Nam

Tác giả: LM Hồ Ngọc Cẩn

 pdf - Phần 1
(13.3M)

pdf - Phần 2
(13.3M)

pdf - Phần 3
(6.5M)


Văn Bản hiếm quý của  Linh Mục Hồ Ngọc Cẩn (1876-1948) do Imprimerie de La Société des Missions-Etrangères xuất bản ở Hồng Kông năm 1933.

Đây là quyển sách đầu tiên giới thiệu và phê bình văn chương khi tiếng Việt vẫn còn phôi thai. Quyển này đã được giáo sư Nguyễn Khắc Kham tham khảo trong bài viết "Chữ nôm or the former Vietnamese script and its past Contributions to Vietnamese literature".

Sách 187 trang gồm có 3 phần :

- Phần 1: Dạy chung mấy đều về văn chương.
- Phần II: Dạy về các thứ văn bài: Trước thì Tản văn, sau thì Vận văn.
- Phẩn III: Dạy về Sử ký Văn chương, và gốc tích cùng chữ quấc âm.

(Văn bản scanned từ sách in )

  Lược Giải Kinh Dịch

Tác giả: Phước Quế Dương Đình Khuê

 

pdf
(1.5M)

 

Không rõ tên nhà xuất bản và năm xuất bản.

Sách 246 trang. Tác giả  tham khảo Chu Dịch của cụ Phan Bội Châu và nhiều tác giả Âu Á về Kinh Dịch để viết quyển Lược Giải Kinh Dịch này. Sách gồm 3 phần

- Phần 1: Đại cương về Kinh Dịch
- Phần 2: 64 quẻ
- Phần 3: Phụ Lục Phép bói của Thiệu Khang Tiết

(Văn bản digitized)

   IChing

Tác giả: Da Liu

pdf - Giới Thiệu
(194K)

pdf - Quyển Thượng
 (780K)

pdf - Quyển Hạ
(600K)
 


Sách nghiên cứu kinh Dịch của Da Liu,  do Routledge & Kegan Paul, London xuất bản năm 1975.

GS Lê Văn Đặng designed True Fonts Type cho 64 quẻ sáu hào (hexagrams) và 8 quẻ ba hào (trigrams) dùng trong sách.
 

(Văn bản scanned từ sách in)

  T'ai Chi Ch'uan and I Ching

Tác giả: Da Liu


pdf - Giới Thiệu
(24K)

pdf - Phần 1
(8.4M)

pdf - Phần 2
(11.2M)

 


T'ai Chi Ch'uan And I Ching - Choreography of Body and Mind. Sách 84 trang viết bằng tiếng Anh, Harper & Row, New York, xuất bản năm 1972.

Sách gồm 4 phần

  1. Introduction
  2. The Principles of Movement in T'ai Chi Chu'an
  3. The Forms
  4. The Forms and the Hexagrams

(Văn Bản scanned từ sách in)

  Cours d'Histoire Annamite

À l'usage des Écoles de La Basse-Cochinchine

Tác giả: P-J-B Trương Vĩnh Ký  (vắn tắt)

pdf
(14.5M)


Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam viết bằng tiếng Pháp cho học sinh. Sách 469 trang, NXB Imprimerie du Gouvernement, Sàigòn, năm 1875.

(Văn Bản scanned từ sách in)

 
L'argot Annamite

Tác giả: M.A. Chéon

 

pdf
(3.7M)


Bài  khảo cứu ngữ học (phương ngữ miền Bắc: nói điếm, nói láy, nói lóng ) viết bằng tiếng Pháp. Nguồn:
Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, Année 1905, Volume 5, Numéro 1 p. 47 – 75.
 

(Văn bản scanned từ sách in)

 
Đêm Mơ Gặp Tố Như

Tác giả: Trần Hồng Châu (GS Nguyễn Khắc Hoạch  1921-2003)
 

pdf 
(1.3M)


Bài thơ lục bát (32 câu) trong tập thơ Để Tưởng Nhớ Nguyễn Du (xem dưới) của thi sĩ  Trần Hồng Châu, tức GS Nguyễn Khắc Hoạch. GS Lê Văn Đặng viết văn bản chữ Nôm chú thích.

(Văn bản digitized)

 
Để Tưởng Nhớ Nguyễn Du

Tác giả: Trần Hồng Châu ( GS Nguyễn Khắc Hoạch  1921-2003)
 

pdf
(3.7M)


Tập thơ của của thi sĩ  Trần Hồng Châu, tức GS Nguyễn Khắc Hoạch. Ban Tu Thư Viện Viêt Học (Westminster CA, USA) ấn hành, 2002.

(Văn bản digitized)

 
Introduction to Vietnamese Culture

Tác giả: GS Nguyễn Khắc Kham
 

pdf
(7.2M)


Sách viết bằng tiếng Anh, 34 trang, GS Nguyễn Đình Hòa giới thiệu, Tổng Nha Văn Hóa, Bộ Giáo Dục Sàigòn ấn hành. Không rõ năm xuất bản.

(Văn bản scanned từ sách in)