Văn Bản chữ Nôm    last update: 08/27/2016  11:30 AM

  Kiều  - Nguyễn Du                                   

pdf
(1.65M)


Bản Kiều 3229 câu , Tăng Hữu Ứng chép tay năm Tự Đức Giáp Tuất (1874), Đàm Quang Hưng sưu tầm ở Huế, BS Nguyễn Huy Hùng (2002) chuyển bản kỹ thuật số (digitized).
 
 
Poème Kim Vân Kiều Truyện - Nguyễn Du

 

 pdf
(9.8M)


Transcrit pour la première fois en Quốc-ngữ avec des notes explicatives, et précédé d’un résumé succinct du sujet en prose par P. J.-B.- Trương-Vĩnh-Ký.

Sàigòn. Bản In Nhà Nước. 1875.

(Văn bản scanned từ sách in)

  Giới thiệu Sách
Tiên Hoa Lục Khảo Chú
            

pdf
(1.18M)


Tác Giả: Đoàn Khoách

GS Lê Văn Đặng giới thiệu

(Văn bản digitized)

 
Khảo Cứu  Bài văn bia Nguyễn Phúc Chu tại chùa  Thiên Mụ 
            
 

pdf
(434K)

Đoàn Khoách sưu tập, phiên âm, dịch nghĩa

(Văn bản digitized)

 
Những Bài Tuyệt Cú trong Quốc Âm Thi Tập - Nguyễn Trãi
 

doc 

pdf  
(763K)

GS Nguyễn Đình-Hoà & GS Lê Văn Đặng. hợp soạn

(Văn bản digitized)

 
Thơ Hồng Kiều - Phan Mạnh Danh
 

 pdf
(2.16M)

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích.

(Văn bản digitized)

 
Bài Hát Đĩ - Nguyễn Khuyến
 

 pdf
(383K)

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích.

(Văn bản digitized)

 
Chuyện Đời Xưa
 

Tác giả: Trương Vĩnh Ký  (vắn tắt)

 


 

pdf
(8.1M)

 

Contes plaisants annamites

Sách gồm 3 phần

 1. Bản Quốc Ngữ (Trương Vĩnh Ký);
 2. Bản dịch tiếng Pháp của Prof. Abel Des Michels;
 3. Bản phiên Nôm của Prof. Abel Des Michels, thủ bút Trần Nguyên Hanh.

  Nguồn: gallica.bnf.fr/Biliothèque

  Sách in năm 1888, Ernest Leroux éditeur, do Gallica phổ biến, tàng trữ tại Thư Viện Quốc Gia Paris (BNP).

(Văn bản scanned từ sách in)

 
Nữ Tử Tu Tri
 

pdf
 (2.3M)

GS Lê Văn Đặng giới thiệu chữ Nôm

(Văn bản digitized)

 
Cung Oán Ngâm Khúc - Nguyễn Gia Thiều
 

pdf  (v2) (5.4M)


GS Lê Văn Đặng phiên theo bản Nôm in năm Mậu Ngọ (1918).  Mười tờ phóng ảnh bản khắc in, do Alexandre Lê chép từ
 Trường Viễn Đông Bác Cổ Paris, có ghi lại nơi cuối bài.

(Văn bản digitized)

  Phật Nói Kinh Di Đà

pdf

(833K)

GS Lên Văn Đặng diễn âm.
  Mộng Liên Ðình Thi Thảo - Nguyễn Gia Tuyển

pdf
(640K)


GS Lê Văn Đặng Chú Thích.

Tuyển Tập Phong Dao chữ Nôm phỏng theo Quốc Phong, nguyên bản chữ Nôm, dịch ra chữ Hán. Bài gồm có 3 phần:

 • Phong Dao Tuyển Tập của 4 tỉnh: Thừa Thiên, Sơn Tây, Tuyên Quang và Lạng Sơn.
   
 • Công Việc Nhà Nông.
   
 • Từ Vựng Chữ Nôm.

(Văn bản digitized)

  Đi Chợ Tính Tiền - Văn Chương Truyền Khẩu

pdf
(422K)


GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

Bài đọc thêm lớp giới thiệu chữ Nôm.

(Văn bản digitized)
 

   

Some Archaic Vietnamese Words in Nguyễn Trãi's Poems

Tác giả: GS Nguyễn Đình Hòa

 

 

pdf
(1M)


In this paper
presented at the 1975 International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics at Berkeley, California,  Prof. Nguyễn Đình Hòa will illustrate fifty lexemes which were used as free words in Nguyn Trãi’s time, but which are found only in compounds or in rare contexts in modern Vietnamese. Each of these archaic lexemes will be followed by its nôm character(s), its meaning, and its occurrence in the 254 vernacular poems left by the famous scholar-statesman whose six-hundredth birthday was observed by UNESCO in 1980.

Nôm Editor:  GS Lê Văn Đặng
English Editor: GS Đàm Trung Pháp

(Văn bản digitized)

  Bà Huyện Thanh Quan

pdf
(453K)


Một vài bài thơ Bà Huyện Thanh Quan, văn bản quốc ngữ và chữ Nôm, có chú thích tiếng Anh

(Văn bản digitized)

  Chữ nôm or the former Vietnamese script and its past contributions to Vietnamese literature

Tác giả: Nguyễn Khắc Kham

 

pdf
(639K)

Chữ Nôm, phần đóng góp của văn Nôm trong nền văn học cổ điển tiếng Việt.

Bài viết của Giáo sư Nguyễn-Khắc-Kham đăng trong Đông-Kinh Ngoại-quốc ngữ Đại học Luận Tập 24, 1974, trang 171-189.

Bài Giới Thiệu của GS Lê Văn Đặng

(Văn bản digitized)

  Hồ Xuân Hương Thi Tập

 doc
(68K)

pdf
(923K)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

(Văn bản digitized)

 
Bài Diễn Nôm Văn Tế Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham
 


doc
(56K)

pdf
(794K)

 

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

(Văn bản digitized)

 
Chữ Nôm và Cống Hiến với Văn Học Cổ Việt Nam
 

 doc
(248K)

GS Nguyễn Khắc Kham

(Văn bản digitized)

 
100 Bài Thơ Bạch Vân Am Quốc Ngữ - Nguyễn Bỉnh Khiêm
 

doc
(215K)

pdf
(1.93M)
 

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

(Văn bản digitized)

  Thơ Nôm Trình Quốc Công

pdf
(12.2M)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

(Văn bản scanned )

 
Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn Tác giả:  Lê Thánh Tông

 

doc
(5.29M)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo. 
   

10 Bài Kệ ( Trích Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn
Tác giả: Lê Thánh Tông)

 

doc
(78K)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.
   

Giáo Tử Phú
Tác giả: Mạc Đỉnh Chi

 

doc
(98K)

pdf
(1.32M)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.
   

Thơ Trần Kế Xương
 

pdf
(685K)
GS Lê Văn Đặng soạn thảo.
 
Chinh Phụ Ngâm Bị Lục (1902)
Tác giả: Đặng Trần Côn
Dịch giả: Đoàn Thị Điểm
 

pdf
(1.52M)

GS Lê Văn Đặng soạn thảo.

Tham khảo bản Tân Việt, bản GS Takuchi, bản GS Hoàng Xuân Hãn và bản GS Lê Hữu Mục
   
Quốc Âm Thi Tập - Nguyễn Trãi

Trần Văn Giáp & Phạm Trọng Điểm phiên âm


doc (.294M)

pdf (1.2M)
 

GS Lê Văn Đặng soạn bản điện tử
       
   

 

 
   

 

 
  Copyright        han-nom.org