Nghiên Cứu Hán-Nôm
 
 

Le Chữ Nôm ou écriture démotique - son importance dans l'étude de l'ancienne litérature annamite

Chữ Nôm và công việc khảo cứu cổ văn Việt Nam

pdf  doc

pdf  doc

Tác giả: GS Dương Quảng Hàm

Dịch giả: GS Lê Văn Đặng

 
Chữ Viết của Người Việt - Chữ Nôm

Tác giả:  GS Phạm Văn Hải & GS Lê Văn Đặng

pdf-1
(240K)

pdf-2
(378K)

Chương 8 trích quyển "Chữ Hán và Tiếng Hán Việt", Falls Church, Virginia 2005
 
Hình Thái và Niên Đại Sáng Chế của Chữ Nôm

Tác giả: Trần Kinh Hòa
Dịch giả: Đoàn Khoách
 

pdf
(843K)


GS Trần Kính Hòa nguyên là Tổng Thư Ký Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam tại Viện Đại Học Huế, dạy môn lịch sử Đông Nam Á Viện Đại học Huế, Viện Đại Học Sàigòn và Đà Lạt. Hiện là chuyên gia lịch sử Đông Nam Á, New Asia Research Institute, New Asia College ở Hương Cảng.

Bài viết nguyên văn chữ Hán, in trong Nhân Văn Khoa Học Luận Tùng, tháng 2, 1949. Bản dịch tiếng Việt của dịch giả Đoàn Khoách, Tạp chí Đại Học số 35-36, tháng 10-12, 1963
 

       
       
       
       
  Copyright     han-nom.org