ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH  - NGUYỄN DU

bản Tăng Hữu Ứng (1874)


Đại Thi hào họ Nguyễn soạn nên một kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh.
 
 

Vào năm 1874, Tăng Hữu Ứng Tiên sinh, qua nét bút thần kỳ, dùng chữ chân phương tuyệt đẹp, đều đặn, rõ nét, dễ đọc, truyền lại tác phẩm quý giá đến ngày nay.
 

Giáo sư Đàm Quang Hưng sưu tầm được bản Tăng Hữu Ứng (1874) ở Huế, có nhã ý tặng BS Nguyễn Huy Hùng một bản phóng ảnh.
 

Năm 2002, BS Nguyễn Huy Hùng dùng kỹ thuật của máy điện toán, trong nhiều năm, tạo tác được bộ chữ graphics ghi lại toàn bộ Truyên Kiều, 3254 câu luc bát (tức 22 ngàn 7 trăm 78 chữ graphics), góp công không nhỏ vào Văn Học Nghệ Thuật nước nhà.
 

Dò lại đoạn đầu, thấy một chữ sai nơi câu 21, xin sửa lại: 
 

Hoa cười ngọc nói đoan trang 花唭玉端莊

Sau đây, chúng tôi ghi lại bài tựa truyện Kiều của Phạm Quý Thích, với thủ bút của Tăng Hữu Ứng Tiên sinh:

 
 

   

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng các thân hữu Nhóm han-nom.org, công trình độc đáo của BS  Nguyễn Huy Hùng, với bản Nôm ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH của Thi hào NGUYỄN DU gồm 3254 câu luc bát (chữ graphic font).

   

Toàn bộ văn bản Kiều chữ Nôm (pdf)

 
 

   

 

Lê Văn Đặng
Nhóm han-nom.org

 

   
   
   
   
   
  Copyright        han-nom.org