Những câu thường hỏi  (FAQ - Frequently Asked Questions )
   
  1. Mục đích của website han-nom.org là gì?
  2. Ai là sáng lập viên website này?
  3. Ai là thành viên Ban Biên Tập han-nom.org?
  4. Làm thế nào đọc chữ Hán-Nôm?
  5. Làm thế nào gõ chữ Hán-Nôm?
  6. Tại sao không đọc được chữ Nôm trong browser của tôi?
  7. Tại sao không cut-and-paste văn bản chữ Nôm vào text editor như Notepad trong Windows
  8. Làm thế nào để làm thành viên Ban Biên Tập han-nom.org
  9. Tôi muốn làm cộng tác viên đóng góp bài vở Hán-Nôm vào han-nom.org nhưng không muốn làm thành viên Ban Biên Tập, được chăng?
  10. Tôi có thể thương mại hóa ( in sách, làm eBooks) những tài liệu posted trong han-nom.org, được chăng?
  11. Những tài liệu ở han-nom.org có bản quyền tác giả (copyrighted) không?
  12. Tôi muốn học chữ Hán, phải làm thế nào?
  13. Tôi muốn học chữ Nôm, phải làm thế nào?
   
   
   
   
  Copyright      han-nom.org